Pengumuman
Laman Web Rasmi Jabatan Ukur, Kementerian Pembangunan telah berpindah ke alamat baru iaitu:
www.mod.gov.bn/survey

Laman Web Rasmi Geoportal, Jabatan Ukur, Kementerian Pembangunan telah berpindah ke alamat baru iaitu:
www.geoportal.survey.gov.bn

Laman Web Rasmi Penomboran Rumah Rumah, Jabatan Ukur, Kementerian Pembangunan telah berpindah ke alamat baru iaitu:
www.hsno.survey.gov.bn


Announcement
The Official Website of Survey Department, Ministry of Development has been moved to new address:
www.mod.gov.bn/survey

The Official Website Geoportal of Survey Department, Ministry of Development has been moved to new address:
www.geoportal.survey.gov.bn

The Official Website House Numbering of Survey Department, Ministry of Development has been moved to new address:
www.hsno.survey.gov.bn